Blog

12 Zasad budowania zaufania.

12 Zasad budowania zaufania.

10 grudnia 2019 | Blog

Zaufanie można zdobyć, stracić lub go nadużyć. Jedno, czego nie można z nim zrobić, to go kupić

WIARA I PIENIĄDZ

Niestety nie brak zwykłych ludzi i zdolnych nawet biznesmenów, którzy nie akceptują tego – zdawałoby się – oczywistego stwierdzenia. Bardziej wierzą w siłę reklamy,...

Czytaj dalej
Separator Icon
Jak lepiej komunikować się i współpracować?

Jak lepiej komunikować się i współpracować?

10 grudnia 2019 | Blog

Sprawna komunikacja oraz współpraca to nie tylko wyższa jakość relacji w zespole, ale także lepsze wyniki finansowe i pozycja firmy na rynku.

O znaczeniu komunikacji i współpracy wiedzieli już starożytni Rzymianie.

Dlatego ich imperium poprzecinane było tysiącami kilometrów komunika...

Czytaj dalej
Separator Icon
Czarno na białym czyli jak osiągać cele?

Czarno na białym czyli jak osiągać cele?

10 grudnia 2019 | Blog

Cel służy określeniu, co zrobić dziś, by jutro uzyskać rezultat – Peter Drucker  („Praktyka zarządzania”)

Skuteczne wyznaczanie i osiąganie celów to umiejętność, której można się nauczyć. Nie jest to wcale trudne. Wymaga jedynie odrobiny dyscypliny...

Czytaj dalej
Separator Icon
10 zasad efektywnego feedbacku.

10 zasad efektywnego feedbacku.

10 grudnia 2019 | Blog

Jednym z najskuteczniejszych sposobów motywowania, sprawdzania i rozwijania pracowników jest motywacja zwrotna.
Informacją zwrotna, zwana też z angielska „feedbackiem” towarzyszy nam od najmłodszych lat. Chcąc dowiedzieć się czegoś od rodziców, musimy uzyskać od nich odpowiedź na nasze pyta...

Czytaj dalej
Separator Icon
Karty Moc Kolorów – Komu Mogą Pomóc?

Karty Moc Kolorów – Komu Mogą Pomóc?

4 lutego 2019 | Blog

Czytelnicy naszego bloga zapewne już doskonale znają metodologię opartą na czterech kolorach osobowości DISC, bazującą m.in. na odkryciach Carla Gustawa Junga. Ich określenie pomaga wyróżnić style zachowań, które pomagają lepiej zrozumieć zachowania, motywacje i rozwijać naturalne predysp...

Czytaj dalej

Najczęściej czytane