03 września 2017 | blog

BADANIE BRIDGE PERSONALITY

BADANIE BRIDGE PERSONALITY

Czym jest Bridge Personality?

The Bridge Personality to jedyny na świecie kwestionariusz  mierzący osobowość  zgodnie z teorią:

Wielkiej piątki czyli pięcioczynnikowy model osobowości autorstwa Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae (1992), która ujmuje osobowość w kategoriach cech, (neurotyczność, otwartość, ekspresja, doświadczenie, ugodowość) oraz  typami osobowości wyróżnionymi przez Junga.

The Bridge Personality to test, który umożliwia określanie zachowań danych osób w miejscu pracy.

  • W trakcie testu respondenci udzielają odpowiedzi na 240 pytań dotyczących ich potencjalnego zachowania w miejscu pracy.
  • 34 wymiary osobowości stanowią opis potencjału kandydata w ramach 8 kompetencji biznesowych, często oczekiwanych i występujących w organizacji.

Zastosowanie Techniki Pytań Interaktywnych® w kwestionariuszu gwarantuje brak możliwości fałszowania wyników.  Jest to niewątpliwie wyróżnikiem narzędzia i gwarancją bezpieczeństwa dla Uczestników oraz Zleceniodawcy.

Wyniki końcowe oparte są na punktacji normatywnej oraz ipsatywnej.

Metodologia normatywna oznacza, że kandydat wybiera w swojej odpowiedzi skalę punktową od 1 do 9 (1= w zupełności się nie zgadzam, 9= w zupełności się zgadzam)

Test ipsatywny odnosi się do „wyboru wymuszonego” i polega na ustaleniu przez kandydata hierarchii odpowiedzi (1= odnosi się do mnie w najmniejszym stopniu , 6= odnosi się do mnie  największym stopniu). Wynik mieszany (sten score) ma skalę od 1 do 10.

Newsletter

o rozwoju menedzerów & pracowników

Partnerzy

Euro