18 marca 2020 | blog

TESTY OSOBOWOŚCI – CO ZDRADZĄ O TOBIE ?

TESTY OSOBOWOŚCI – CO ZDRADZĄ O TOBIE ?

Czy wiesz, co zdradzą o tobie testy osobowości? Wielu z nas wydaje się, że dokładnie wiemy, jacy jesteśmy. Tymczasem stosowane powszechnie (w tym także w HR) profesjonalne testy osobowości niejednokrotnie korygują naszą wiedzę o nas samych.  Sprawdź sam.

MĄDROŚCI LUDOWE

Już nasi praojcowie mawiali, że ktoś pasuje do czegoś „niczym wół do karety”. Albo że „nie da się zaprząc wilka do pługa, bo się orka nie uda”. Podobnie – i to do dziś – uważają Anglicy, mówiąc, że „z ucha maciory nie da się zrobić jedwabnej sakiewki” (you can’t make a silk purse out of sow’s ear). Niemcy z kolei od wieków są zdania, że „z roboczego konia nie będzie dobrego rumaka wyścigowego” (aus’m Ackergaul machst du keinen Rennpferd). Przykłady takich ludowych mądrości znaleźć można w każdym języku. Wszystkie bazują na przekonaniu, że każdy z nas dysponuje zespołem cech, czyli charakterem, który – w zależności od danego człowieka – jest mniej lub bardziej niezmienny.

Wiemy przecież z własnego doświadczenia, że niektóre z otaczających nas osób szybko potrafią zmodyfikować swe dotychczasowe modele postępowania. Inne – niczym zamknięte w jakimś zaklętym kręgu – powtarzają co jakiś czas te same błędy i potem dziwią się swoim niepowodzeniom.

ODKRYĆ MOCNE STRONY

Czy jest zatem jakiś sposób, by lepiej zrozumieć zarówno tych elastycznych ludzi sukcesu jak i tych drugich, pozornie niereformowalnych? Dobre rady lub – tym bardziej – przysłowia ludowe nie wystarczą. Nie są one, wbrew potocznemu przekonaniu żadną mądrością narodu.

Przydatny i zdecydowanie bardziej praktyczny jest test osobowości. Odkryje on nie tylko słabe cechy danej osoby, ale przede wszystkim wskaże cechy mocne, silne i niepowtarzalne. To na nich można budować ścieżkę kariery i – patrząc szerzej – lepszą przyszłość.

TESTY OSOBOWOŚCI I PSYCHOANALIZA

Testy osobowości mają dziś bardzo szerokie zastosowanie i są niemal wszechobecne. Wykorzystywane są między innymi przez pracodawców podczas rekrutacji kandydatów, czy w czasie badań okresowych pracowników. Firmy coraz chętniej sięgają po narzędzia psychometryczne, chcąc się jak najwięcej dowiedzieć o swych potencjalnych i aktualnych pracownikach. Oparte na profesjonalnej psychoanalizie testy osobowości z reguły spełniają swoje zadanie. Większość z nich jest spisanym zestawem co najmniej kilkudziesięciu, miejscami całkiem intymnych, zamkniętych pytań kwestionariuszowych.

Na pytania odpowiadamy zaznaczając tylko jedną z kilku możliwych odpowiedzi (tzw. wybór jednokrotny). Nie mamy tu jednak do czynienia z prostymi odpowiedziami typu „prawda” lub „fałsz”. Badani mają zadanie wskazać, czy dana odpowiedź bardziej lub mniej do nich pasuje, czyli w jakim stopniu określa ich osobowość. Testy osobowości mają określony układ i sekwencję pytań, które nie są przypadkowe; są wielowymiarowe i sprawdzające – następujące po sobie pytania kontrolują, czy w udzielonych już wcześniej odpowiedziach nie skłamaliśmy, by się zaprezentować w lepszym świetle.

RODZAJE TESTÓW

Tak jak wiele jest różnych psychologicznych perspektyw patrzenia na człowieka, tak samo wiele jest różnych testów i analiz osobowości. Każda pracownia psychoanalizy, a nawet każdy psycholog jest obecnie w stanie przygotować taki test. Niemniej wszystkie powszechnie uznane badania tego typu bazują mniej lub bardziej na tzw. Modelu Wielkiej Piątki, który stworzony został przez dwóch amerykańskich psychologów Roberta McCrae’a i Paula Costę. Model ten zakłada, że o charakterze każdego z nas decyduje natężenie, z jakim występuje w nas każda z poniższych pięciu cech:

1. Neurotyczność.

Cecha ta oznacza podatność na stres. Jest to więc osobnicza zdolność do odczuwania silnych, negatywnych emocji. O osobach neurotycznych mówimy, że nie panują nad swymi uczuciami; że są labilne, wybuchowe. Ich przeciwieństwem są jednostki zrównoważone, opanowane, emocjonalnie stabilne. Neurotycy w trakcie testów osobowościowych dużo mówią o swoich zmartwieniach, lękach i obawach. Takie przymiotniki jak: smutny, przestraszony, nerwowy, zawstydzony, oburzony, wstrząśnięty, nieśmiały, niepewien lub zakłopotany nie tylko opisują ich osobowość. Słowa te najczęściej zakreślają w testach jednostki neurotyczne. Siłą osób z przewagą cech neurotycznych jest ich wysoki poziom empatii.

2. Ekstrawersja

To cecha ludzi lubiących towarzystwo innych, dobrze czujących się podczas przemówień i występów publicznych, mających dalekosiężne wizje, plany na przyszłość, liczne pomysły, idealnie sprawdzających się podczas tworzenia sieci towarzyskich. Ekstrawertycy opisują się słowami: pewny siebie, zdecydowany, aktywny, rozmowny, energiczny, pogodny i optymistyczny. Ich przeciwieństwem są introwertycy, osoby nieśmiałe i płochliwe, lubiące pracę w samotności i unikające ludzkich zgromadzeń oraz wystąpień publicznych.

3. Otwartość na doświadczenia

To cecha określająca gotowość danej osoby do poznawania nowych rzeczy i akceptowania zmian. Jednostki o wysokim stopniu otwartości na doświadczenia są zainteresowane zmieniającym się światem, nauką, wydarzeniami kulturalnymi, lekturą książek, itd. W testach osobowości najczęściej opisują się słowami: ciekawy, głodny wiedzy, pełen fantazji, gotów na wyzwania intelektualne i eksperymenty, zainteresowany sztuką. Osoby otwarte na doświadczenia skłonne są do krytyki obowiązujących norm. Angażują się i wspierają jednocześnie chętnie nowe społeczne wizje i projekty. Ich przeciwieństwem są osoby zamknięte w świecie tradycyjnych wartości, niechętne zmianie i ryzyku.

4. Ugodowość

Określa tę cechę ludzi, która odpowiedzialna jest za współpracę, osoby ugodowe bowiem unikają konfliktów i szukają zgody, porozumienia i przyjaźni, czyli akceptacji ze strony otoczenia. Same siebie określają takimi słowami jak: współczujący, życzliwy, gotów do kompromisów, pełen zrozumienia dla innych. Niektóre osoby ugodowe są niestety bardzo naiwne. Oczekują bowiem, że ich altruistyczne nastawienie do świata będzie im kiedyś odpłacone tą samą, dobrą ugodową monetą. Nie rozumieją, iż istnieją na świecie ludzie o zupełnie przeciwstawnym do ich charakterze, w którym dominuje konfliktowość, niezgoda na zgodę i kłótliwość.

5. Sumienność

W modelu Wielkiej Piątki oznacza przede wszystkim panowanie nad swymi impulsami. Jednostki o wysokim stopniu sumienności nie poddają się chwilowym emocjom, nie oczekują od razu nagrody za swe wysiłki, ale powoli i planowo realizują cele, jakie wyznaczyły sobie na przyszłość. Osoby sumienne są zatem zorganizowane, dokładne, dobrze planujące, efektywne w działaniu, odpowiedzialne, niezawodne i rozważne. Tak rozumiana sumienność przez wielu postrzegana jest jako klucz do zawodowego sukcesu. Przeciwieństwem osób sumiennych są ludzie, prowadzący bałaganiarski, pozbawiony celu tryb życia, w którym dominuje tzw. luz i tumiwisizm.

BADANIE BRIDGE PERSONALITY

W kontekście Wielkiej Piątki warto wskazać test Bridge Personality, który jest jedynym na świecie badaniem, mierzącym osobowość pracowników zgodnie z opisanym powyżej modelem psychologów McCrae’a i Paula Costy, z jednoczesnym uwzględnieniem dokonań szwajcarskiego psychiatry Carla Junga, twórcy psychologii głębi oraz opartej na niej klasyfikacji 16 typów osobowości. Bridge Personality uchodzi zatem obecnie za badanie najpewniej i najdokładniej odsłaniające potencjalne zachowania kandydata w realnym środowisku pracy. Test składa się z kwestionariusza, liczącego 240 pytań, dzięki którym jesteśmy w stanie zarówno opisać osobowości kandydatów, jak i dopasować je aż do 8 kompetencji biznesowych, które są najbardziej pożądane we współczesnych przedsiębiorstwach.

Tajemnicą i jednocześnie gwarancją sukcesu tego badania są pytania interaktywne, dzięki którym kandydaci nie mają możliwości autoprezentacji, czyli zafałszowania odpowiedzi dotyczących ich osoby. Wyniki testu opierają się zarówno na punktacji normatywnej, jak i ipsatywnej.

Metodologia normatywna oznacza, że kandydat wybiera podczas wypełniania kwestionariusza jedną z odpowiedzi, zaznaczając na skali 1-10 jej trafność, czyli czy np. całkowicie się z nią zgadza (10) lub całkowicie się z nią nie zgadza (1).

Punktacja ipsatywna jest klasycznym kwestionariuszem wymuszonego wyboru. Kandydaci mają za zadanie wybrać jednocześnie te odpowiedzi, które najbardziej do nich pasują i jednocześnie do nich nie pasują. Dzięki tej mieszanej strukturze Bridge Personality uznaje się obecnie za najlepszy i najbardziej wiarygodny test z punktu widzenia pracodawcy.

Dowiedz się więcej o badaniu Bridge Personality

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

test Bridge Personality oparty na liczbach, dostarcza faktów dotyczących potencjału i kompetencji osoby diagnozowanej. Konsultant podczas omówienia raportu Bridge Personality wskaże korelacje pomiędzy poszczególnymi dymensjami. Osoba badana ma przykładowo wysoką pewność siebie (8) oraz wysokie liderowanie (9). Jednocześnie unikanie konfliktu ma na bardzo niskim poziomie (2).

Takie zestawienie korelacji wskazuje na to, iż osoba badana może mieć trudności z przyjęciem krytyki. Swoje zdanie będzie traktować jako jedyne i najważniejsze. Mając taką osobę w zespole, dokładnie widzisz nad czym możesz pracować w procesie rozwojowym.

Na tej podstawie powstaje Indywidualny Plan Rozwoju, dzięki któremu zapewniamy rentowny rozwój jednostek i organizacji.

Dodatkowo wykonujemy mapę zespołu, gdzie zestawiamy ze sobą predyspozycję kilku osób, co pozwala na określenie silnych stron zespołu oraz obszarów do wsparcia.

 

Zobacz VIDEO ze spotkania z Katarzyna Klimczak, której firma jest jedynym dystrybutorem badania Bridge Personality w Polsce

 ZAMÓW SWOJE BADANIE .

Agnieszka Czaplińska- Trener, konsultant Bridge Personality

Newsletter

o rozwoju menedzerów & pracowników

Partnerzy

Euro