08 lipca 2018 | blog

CO TO JEST TEST KOMPETENCJI DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI)?

CO TO JEST TEST KOMPETENCJI DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI)?

W raporcie D3 znajdziesz informacje dotyczące poniższych obszarów:

  • POTENCJAŁ: Gdzie tkwi Twój potencjał? Które z Twoich kompetencji przyczyniają się do efektywnego realizowania celów? Jakie podjąć kroki, aby tak rozwijać swój potencjał, żeby osiągać jeszcze lepsze wyniki?
  • CODZIENNA WSPÓŁPRACA: Jakich argumentów używasz w rozmowie? Co stoi za decyzjami, które podejmujesz? Jak reagujesz w obliczu zmian? Co wpływa na to, że w jednym zespole pracuje Ci się bardzo dobrze, a w innym praca zespołowa to wyzwanie?
  • MOCNE STRONY W BYCIU LIDEREMw takich obszarach jak: oddziaływanie, kierowanie, prowadzenie procesu, relacyjność etc.
  • MOTYWACJA: Co jest potrzebne i jakie warunki muszą być spełnione, abyś poczuł wewnętrzną satysfakcję z pracy?

Ludzie się od siebie różnią, natomiast ich zachowania można przewidzieć i zdiagnozować, jakie czynniki wpływają na poziom motywacji do działania.

Badanie D3 jest bardzo czułym narzędziem diagnozy, ponieważ łączy w sobie 4 analizy: 

DISC (m.in. styl komunikacji, decyzyjność, precyzja, reakcja na zmianę, odpowiedź na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)

TEAMS (w której roli w zespole czuję się najlepiej: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg?)

VALUES (czym się kieruję, podejmując decyzje: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość?)

BAI (wewnętrzne motywacje, które wpływają na wyniki: Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza)

Jakie są różnice pomiędzy D3 a innymi narzędziami diagnostycznyminp. Extended DISC, DISC Polska, Insights Discovery, MBTI, FRIS?

Metafora góry lodowej pozwala obrazowo przedstawić, jak D3 diagnozuje kompetencje. Test D3 bada nie tylko to, co da się zaobserwować, czyli np. to w jaki sposób dana osoba się zachowuje (DISC), ale również to czego nie widać, to znaczy co jest przyczyną tego, że dana osoba zachowuje się tak a nie inaczej, podejmuje taką a nie inną decyzję (a na to mają wpływ: role w zespole, wartości, wewnętrzne motywacje).

D3 jest bardzo czułym narzędziem diagnostycznym, generuje aż 1440 różnych profili.

Nasze raporty z testu kompetencji D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) opierają się na potencjale badanego i pozytywnej informacji zwrotnej!

Wynik badania D3 można wzmocnić o badanie 360.

Tutaj możesz pobrać przykład raportu D3: http://effectiveness.pl/test-kompetencji-disc-d3/

Newsletter

o rozwoju menedzerów & pracowników

Partnerzy

Euro