Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Coach and More Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-036, przy al. Stanów Zjednoczonych 72/216.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu prowadzenia kampanii marketingowych na podstawie zgody, której nam Pan/Pani udzielił/a zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pana/ Pani dane będą przechowywane przez czas nieokreślony tj. do momentu wycofania zgody.

Pani/ Pan dane osobowe będą przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom działającym na rzecz Coach and More Sp. z o.o. zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Poniżej wykaz podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych:

– PANA ADVISORS – w celu administrowania systemem mailingowym GetRespons

– GetResponse Sp. z o. o. – w celu korzystania z systemu mailingowego GetRespons Sp. z o.o.,
w którym przetwarzane są dane subskrybentów newslettera

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)   ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych w tym do aktualizacji oraz prawo do usunięcia swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień może Pan/Pani wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail: iod@coach-and-more.pl lub korespondencję na adres:
al. Stanów Zjednoczonych 72/216, 04-036 Warszawa.