Certyfikacja konsultanta Moc Kolorów

 • ico

  CEL

  Zdobycie praktycznych umiejętności pracy z kartami Moc Kolorów

  Rozpoznawanie stylu zachowań, w tym talentów biznesowych, indywidualnych

  KORZYŚCI

  Autodiagnoza własnego potencjału wg DISC

  Licencjonowane materiały dydaktyczne i pomoce szkoleniowe/ konsultacyjne gotowe do zastosowania w Twoich usługach indywidualnych i grupowych

  Wartościowy pakiet startowy- 2 kuferki narzędziowe

  Gotową, sprawdzoną metodykę wraz z ćwiczeniami krok po kroku

  Grupę wsparcia dla praktyków Moc Kolorów

  .

CZAS TRWANIA

3 dni warsztaty online

Praca indywidualna, grupowa,

praca własna- praktyka z kartami Moc Kolorów

na platformie- praca z tutorialami i materiałami video

przygotowanie do egzaminu- sesje mentoringowe indywidualne

ico

KORZYŚCI

Autodiagnozę swojego potencjału- pracujesz najpierw na swoich zasobach

Licencjonowane materiały dydaktyczne i pomoce szkoleniowe gotowe do wykorzystania w Twoich usługach indywidualnych i grupowych

Wartościowy pakiet startowy: karty papierowe, karty online

Gotową sprawdzona metodykę z ćwiczeniami krok po kroku

Grupę wsparcia na FB dla praktyków kart Moc Kolorów

Podnosisz atrakcyjność swoich szkoleń, konsultacji, sesji

ico

DLA KOGO

Trenerów (projekty rozwojowe, budowanie efektywnych zespołów)

Konsultantów biznesowych (diagnoza zasobów w organizacji)

Konsultantów DISC (pogłębienie sesji informacji zwrotnej)

Coachów, Psychologów (indywidualne procesy rozwojowe)

Doradców zawodowych

Nauczycieli

 • ico

  GRUPA

  8-12 osób
  Program online

Newsletter

o rozwoju menedzerów & pracowników

Partnerzy

Euro