Szkolenia dla firm BIZNES AND MORE

Wdrażanie wartości korporacyjnych

Cel

Wspólne wartości dla pracowników.
Wzrost zaangażowania w pracę oraz identyfikacji z firmą.

Czas trwania

2-3 dni + wdrożenie

Korzyści

Wzrost zaangażowania pracowników.
Jasne i etyczne zasady pracy.
Rekrutacja pracowników dostoswana do wartości organizacji.
Wzrost identyfikacji z firmą.

Dla kogo

Zarząd
Menedżerowie
Pracownicy
Nowo powstające zespoły

Grupa

8-12 osób

Inne szkolenia

w ramach Szkolenia dla firm BIZNES AND MORE