Szkolenia dla przedsiębiorcy ROZWIŃ SKRZYDŁA W BIZNESIE

Rozwiń skrzydła w biznesie

Cel

Rozpoznawanie stylu zachowań, w tym talentów biznesowych. Wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego do rozwijania biznesu w sieci. Zarządzanie finansami firm.

Czas trwania

27 godzin
3 dni stacjonarne.
Praca indywidualna.

Korzyści

Szkolenie pozwoli uczestnikom: Nabyć kompleksowe kompetencje komunikacyjne. Poznać swoje mocne strony i obszary do rozwoju poprzez wykonanie testów diagnostycznych. Zdobyć praktyczną wiedzą na temat dostępnych bezpłatnych i płatnych narzędzi marketingu internetowego. Panować nad finansami firmy i świadomie zarządzać płynnością

Dla kogo

Przedsiębiorcy

Grupa

8-12 osób
Programy otwarte i zamknięte.

Inne szkolenia

w ramach Szkolenia dla przedsiębiorcy ROZWIŃ SKRZYDŁA W BIZNESIE