ROZWIŃ SKRZYDŁA W BIZNESIE

 • ico

  CEL

  Rozpoznawanie stylu zachowań, w tym talentów biznesowych. Wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego do rozwijania biznesu w sieci. Zarządzanie finansami firm.

 • ico

  CZAS TRWANIA

  27 godzin
  3 dni stacjonarne.
  Praca indywidualna.

 • ico

  KORZYŚCI

  Szkolenie pozwoli uczestnikom: Nabyć kompleksowe kompetencje komunikacyjne. Poznać swoje mocne strony i obszary do rozwoju poprzez wykonanie testów diagnostycznych. Zdobyć praktyczną wiedzą na temat dostępnych bezpłatnych i płatnych narzędzi marketingu internetowego. Panować nad finansami firmy i świadomie zarządzać płynnością

 • ico

  DLA KOGO

  Przedsiębiorcy

 • ico

  GRUPA

  8-12 osób
  Programy otwarte i zamknięte.

Newsletter

o rozwoju menedzerów & pracowników

Partnerzy

Euro