Akademia dla menedżera menedżer and more

Menedżer and more

Cel

Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi zarządczych, komunikacyjnych oraz coachingowych w pracy menedżera. Wskazanie praktycznych przykładów zastosowania przedstawionych metod i narzędzi oraz poszerzenie perspektywy w zakresie efektywnej pracy zespołowej oraz motywowania pracownika.

Czas trwania

Czas trwania: 85 godzin.
Łącznie 10 dni pracy zespołowej.

 

Korzyści

Nabycie niezbędnych kompetencji do budowania i zarządzania zespołem; takie jak komunikacyjne, zarządcze oraz coachingowe. Poznanie swoich mocnych stron i predyspozycji poprzez wykorzystanie narzędzi diagnostycznych. Otrzymanie praktycznej i użytecznej wiedzy z biznesu. MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA PROGRAMU DO 80 %.

Dla kogo

Dla Menedżerów szukających efektywnych narzędzi do pracy ze swoim zespołem.
Dla przyszłych i młodych Menedżerów pragnących podnieść swoje kompetencje zarządcze w obszarze skutecznego zarządzania zespołem.

Grupa

8-12 osób
Programy otwarte i zamknięte.

Stacjonarne oraz online.

Zobacz również zarządzanie dla zaawansowanych

Inne szkolenia

w ramach Akademia dla menedżera menedżer and more