the job training

Cel

Poznanie i wdrożenie efektywnych narzędzi wpływających na wyniki biznesowe.
Poznanie modeli do indywidualnej pracy z pracownikiem.

Dla kogo

Menedżerowie
Menedżerowie sprzedaży
Mendżerowie pracujący z zespołami eksperckimi
Trenerzy

Czas trwania

Długość procesu uzależniona od potrzeb klienta.

Grupa

8-12 osób
Programy otwarte i zamkięte.

Korzyści

Sprawdzone narzędzia wspierające efektywność pracy w obszarach sprzedaży.
Efektywność wzmacniania wskazanej kompetencji u pracownika.