The Bridge Personality kwestionariusz mierzący osobowość

The Bridge Personality to jedyny na świecie kwestionariusz mierzący osobowość zgodnie z teorią wielkiej piątki oraz typami osobowości wyróżnionymi przez Junga. Z uwagi na wysoką rzetelność i wiarygodność, chętnie z tego narzędzia korzystają menedżerowie średniego i wysokiego szczebla.

Co warto o nim wiedzieć?

Wykonanie testu trwa około 40 minut, może odbywać się zdalnie, ponieważ pytania umieszczone są na platformie internetowej. Na bazie uzyskanych przez pracownika wyników powstaje raport, który jest podstawą do dalszej, indywidualnej pracy konsultanta z zespołu Czapla and More z diagnozowanym pracownikiem. Wiedza i doświadczenie konsultanta jest kluczowe do precyzyjnego i dopasowanego do danej osoby opracowania raportu oraz wskazania korelacji pomiędzy dymensjami (szczegóły w dalszej części artykułu).

Jakie obszary są poddane badaniu?

Dzięki określonym parametrom test umożliwia przewidywanie zachowań danych osób w miejscu pracy. Test bada 34 wymiary osobowości, tzw. dymensje (m.in. nastawienie do zmiany, nastawienie na wynik, strategiczność, dokładność, reakcję na presję w pracy), dzięki którym w precyzyjny sposób można określić mocne strony (obszary wyróżniające daną osobę) jak również potencjalne zagrożenia.

Dodatkowo raport wskazuje preferencje do 8 kluczowych kompetencji biznesowych, m.in. przywództwo, efektywność, wspieranie innych.

Raport podsumowujący test oparty na liczbach, dostarcza faktów dotyczących potencjał i kompetencji osoby diagnozowanej. Kluczową odpowiedzialnością dobrze przygotowanego konsultanta jest wskazanie korelacji pomiędzy poszczególnymi dymensjami, np. osoba badana ma wysoką pewność siebie (8) oraz wysokie liderowanie (9) a jednocześnie unikanie konfliktu bardzo niskie (2).

Takie zestawienie korelacji wskazuje na to, iż osoba badana może mieć trudności z przyjęciem krytyki, a swoje zdanie będzie traktować jako jedyne i najważniejsze. Kiedy masz taką osobę w zespole, dokładnie widzisz nad czym możesz pracować w procesie rozwojowym.

Na tej podstawie powstaje Indywidualny Plan Rozwoju, dzięki któremu zapewniamy rentowny rozwój jednostek i organizacji.

Dodatkowo wykonujemy mapę zespołu, gdzie zestawiamy ze sobą predyspozycję kilku osób, co pozwala na określenie silnych stron zespołu oraz obszarów do wsparcia.