Menedżer and More

Cel

Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi zarządczych, komunikacyjnych oraz coachingowych w pracy menedżera, wskazanie praktycznych przykładów zastosowania przedstawionych metod i narzędzi oraz poszerzenie perspektywy w zakresie efektywnej pracy zespołowej oraz motywowania pracownika.

Czas trwania

Czas trwania: 85 godzin.
Łącznie 10 dni pracy zespołowej.

Dla kogo

Dla Menedżerów szukających efektywnych narzędzi do pracy ze swoim zespołem
Dla przyszłych i młodych Menedżerów pragnących podnieść swoje kompetencje zarządcze w obszarze skutecznego zarządzania zespołem

 

 

Grupa

8-12 osób
Programy otwarte i zamknięte.

Korzyści

Nabycie niezbędnych kompetencji do budowania i zarządzania zespołem; takie jak  komunikacyjne, zarządcze oraz coachingowe. Poznanie swoich mocnych stron i predyspozycji poprzez wykorzystanie narzędzi diagnostycznych. Otrzymanie praktycznej i użytecznej wiedzy z biznesu.

Program OTWARTY realizowany od 12 kwietnia 2019 do 6 lipca 2019 w Warszawie.
Dofinansowanie aż do 80% wartości szkolenia!

Moduł 1. Poznaj siebie i innych

 

1. Kontekst indywidualny

 • Komunikacja wg modelu DISC
 • Jacy jesteśmy, czym charakteryzują się poszczególne typy zachowań, plusy i zagrożenia
 • Mocne strony i obszary do pracy każdego ze stylów
 • Analiza własnych stylów preferencji zachowań
 • Warsztat oparty o metodologię Junga
 • Praca z wykorzystaniem autorskiego narzędzia MOC KOLORÓW

 

2. Kontekst zespołowy

 • Budowanie i doskonalenie komunikacji w zespole
 • Zasoby, mocne strony zespołu podobnych do siebie pracowników
 • Mocne strony zespołu posiadającego różne predyspozycje
 • Budowa mapy zespołu
 • Delegowanie zadań zgodnie z preferencjami pracowników
 • Wyzwania i zagrożenia jednokolorowych zespołów
 • Zadanie wdrożeniowe

Moduł 2. Funkcje menedżerskie

 

1. Planowanie

 • Czym jest grupa, a zespół
 • Wyznaczanie celów
 • Struktura rozmowy z pracownikiem,

 

2. Organizowanie

 • Ustalanie hierarchii zadań i celów
 • Delegowanie obowiązków zgodnie z kompetencjami pracowników oraz z zakresem odpowiedzialności w strukturze.

 

3. Kierowanie

  • Monitorowanie bieżącej pracy w celu podnoszenia jej efektywności
  • Motywowanie zespołu
  • Modele udzielania informacji zwrotnych- feedback

 

4. Kontrolowanie

  • Określanie mierników oceny wykonywanych zadań
  • Bieżący pomiar efektów pracy
  • Zadanie wdrożeniowe

Moduł 3. Zarządzanie sytuacyjne

 

Style zarządzania wg K. Blancharda

 

 • Czym jest zarządzanie sytuacyjne
 • 4 etapy rozwoju pracownika
 • Charakterystyczne zachowania i potrzeby na poszczególnych etapach rozwoju pracownika,
 • Motywacja, a zaangażowanie pracownika w zależności od etapu rozwoju w organizacji,
 • Jak wspierać pracownika, w zależności od tego, w jakim znajduje się miejscu na drodze własnego rozwoju
 • Gra strategiczna
 • Zadanie wdrożeniowe

Moduł 4. Podstawy coachingu w zarządzaniu

 

 • Definicje coachingu

 

 • Coaching sprzedażowy (narzędziowy),
 • Coaching kariery, szkolenia, doradztwo, mentoring,
 • Zarządzania talentami w organizacji,
 • Kompetencje menedżerskie, a kompetencje coachingowe,
 • Poziomy kompetencji i ich wpływ na rozwój pracownika
 • Poziomy słuchania
 • Definiowanie celu na proces i na sesje
 • Narzędzia coachingowe, GROW, GOLD i inne
 • Coaching on the job
 • Zadanie wdrożeniowe

Moduł 5. Dysfunkcje zespołu

 

 

Elementy Coachingu zespołowego oraz grupowego

 

 • Czym jest coaching grupowy, a zespołowy
 • Różnice pracy z zespołem, a grupą
 • Role zespołowe, a wpływ na efektywność zespoł
 • Dysfunkcje Pracy Zespołowej wg Lencioniego- teoria
 • Diagnoza oraz przezwyciężanie dysfunkcji zespołowych
 • Budowanie zespołu w oparciu o pracę z dysfunkcjami
 • Praca z wartościami
 • Zadanie wdrożeniowe