Menedżer and More

Cel

Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania, biznes coachingu i komunikacji oraz zarządzania finansami firmy.

Dla kogo

Menedżerowie
Kandydaci na menedżerów

Czas trwania

100 godzin: 10 dni pracy grupowej, stacjonarnej
Praca indywidualna
Praca zdalna.

Grupa

8-12 osób
Programy otwarte i zamknięte.

Korzyści

Nabycie niezbędnych kompetencji do budowania i zarządzania zespołem; takie jak  komunikacyjne, zarządcze oraz coachingowe. Poznanie swoich mocnych stron i predyspozycji poprzez wykorzystanie narzędzi diagnostycznych. Otrzymanie praktycznej i użytecznej wiedzy z biznesu.