coaching zespołowy

Cel

Usprawnianie pracy zespołowej.
Podnoszenie efektywności zespołu.
Rozwiązywanie konfliktów.

Dla kogo

Zespoły formalne
Zespoły projektowe
Zespoły eksperckie

Czas trwania

Opcjonalnie 4- 6 sesji,
każda sesja 4-6 godzin.

Grupa

8-12 osób
Programy zamknięte.

Korzyści

Proces wzbogacony o diagnozę indywidualną oraz zespołową w zależności od potrzeb klienta.
Rozwiązania dopasowane do istniejącego wyzwania.
Korzystanie z doświadczeń i mądrości zespołu.