coaching indywidualny

Cel

Rozwój zawodowy/osobisty.
Praca z samooceną.

Dla kogo

Menedżerowie
HR
Trenerzy
Potencjały/talenty

Czas trwania

Opcjonalnie 4-6 sesji indywidualnch.

Grupa

Praca indywidualna.

Korzyści

Program indywidualny dopasowany do potrzeb uczestnika.
Praca poprzedzona wykonaniem analiz i testów psychometrycznych w zależności od potrzeb klienta.