26 maja 2017  odbyła się  II Konferencja Pedagogiczna organizowana
przez Gimnazjum 150 w Warszawie, Coach and More był partnerem merytorycznym.

UCZEŃ NIETYPOWY, czyli UCZEŃ WYJĄTKOWY

Podczas konferencji odbyły się 3 prelekcje:

➡️ „Narzędzia coachingowe pomocne nauczycielowi w pracy z uczniem niedostosowywanym społecznie”
Prelegentka: Agnieszka Czaplińska – prezes Coach and More

➡️ „Mediacje rówieśnicze, czyli uczeń bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie”
Prelegent: Bernard Książak – prezes Polskiego Centrum Mediacji

➡️ „Umiejętności terapeutyczne nauczyciela i wychowawcy przydatne w budowaniu dobrych relacji z uczniami z zaburzeniami zachowania”
Prelegent: Artur Żuchowski – dyrektor Gimnazjum nr 150

oraz warsztaty:

➡️ warsztat I : „Jak do niej/do niego dotrzeć? ” – ćwiczenie umiejętności motywowania nastolatków do zmiany zachowania
Dyrektor Gimnazjum nr 150 Artur Żuchowski

➡️ warsztat II Ćwiczenie technik coachingowych w pracy z uczniem trudnym
Trener Coach and More Agnieszka Czaplińska

➡️ warsztat III Metoda coachingu grupowego w pracy z uczniem, wyzwania
Trener Coach and More – Joanna Obrębska

➡️ warsztat IV Myślenie wizualne w pracy nauczyciela
Trener Coach and More Ewa Durasiewicz

➡️ warsztat V Komunikacja z uczniem różnorodnym
Trener Coach and More Krzysztof Paw

➡️ warsztat VI Symulacja mediacji rówieśniczej – ćwiczenie technik mediacji
Bernard Książak – prezes Polskiego Centrum Mediacji

➡️warsztat VII Czy LEGO może usprawnić komunikację w grupie?
Bricks4Kidz – Kamil Drabek
 

Zapraszamy to fotorelacji:

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=742626879240817&id=551686885001485