Akademia Transformacji Cyfrowej MŚP

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest do właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze.

Sprawdź w którym sektorze jest twoja firma i zobacz jakie możesz otrzymać dofinansowanie do doradztwa szkoleń biznesowych:

Mikroprzedsiębiorstwo (w tym samozatrudnienie)

 • Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, lub zatrudniasz do 10 pracowników, a Twój roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR;
 • Możesz otrzymać dofinansowanie dla firmy do wartości  16 831 zł zł netto/ 16 831 zł netto/ na 1 osobę;
 • W projekcie może wziąć 1 osoba;
 • Analiza przedsiębiorstwa 3 600 zł netto (w tym 20% wkładu własnego przedsiębiorcy).

 

Małe przedsiębiorstwo

 • Jeśli zatrudniasz od 11 do 50 pracowników, a roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR;
 • Możesz otrzymać dofinansowania dla firmy  o wartości 33 662 zł netto/ 16 831 zł netto/ na 1 osobę;
 • W projekcie mogą wziąć udział 2 osoby;
 • Analiza przedsiębiorstwa 5000 zł netto ( w tym 20% wkładu własnego przedsiębiorcy)

 

Średnie przedsiębiorstwo

 • Jeśli zatrudniasz od 51 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR; lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR;
 • Możesz otrzymać dofinansowania dla firmy  do wartości 100 987 zł netto/ 16 831 zł netto/ na 1 osobę;
 • W projekcie może wziąć udział 6 pracowników;
 • Analiza przedsiębiorstwa 7400 zł netto (w tym 20% wkładu własnego przedsiębiorcy).

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia (pomocy de minimis.)

Po zrealizowanej usłudze następuje refundacja poniesionych kosztów na doradztwo/ szkolenie.

Jako wkład własny można zaliczyć w tym projekcie wynagrodzenie pracownika, co może oznaczać dofinansowanie do 100%!

Jak się przygotować do projektu?

1. założyć konto indywidualne i firmowe w BUR

2. założyć konto u operatora, gdzie będzie składany wniosek

3. przygotować dokumenty księgowe zamknięte 3 lata wstecz

 • dla spółek: bilans, rachunek zysków i strat, poziom zatrudnienia pracowników( RJP)
 • dla DG KPiR oraz PIT wraz z potwierdzeniem złożenia UPO, poziom zatrudnienia pracowników( RJP)

 

Możemy Cię wesprzeć w przygotowaniu oraz rozliczeniu wniosku o dofinansowanie, w tym celu zapraszamy do kontaktu, przedstawimy warunki i odpowiedzialności.

 

Najbliższy nabór 31 maja 2022!